Ülkemiz için stratejik değer taşıyan turizm sektörünün ulusal ve küresel arenada rekabetçilik gücünün artırılması ve sektörün gelişimine yönelik stratejilerin ortaya çıkarılması amacı ile hazırlanan kitap, tanımlayıcı bilgiler ile birlikte, sürdürülebilir rekabetçilikte önemli bir yöntem olarak kullanılan Kümelenme Yaklaşımı bakış açısı ile tasarlanmıştır.

Bu felsefe çerçevesinde organize edilen çalışmada, teori ve saha uygulamalarının yanı sıra, sektörde rol alan dinamiklerin göz önüne alındığı konular irdelenmiştir. Kitabın akışı genelden özele doğru gitmekte olup, tanımlayıcı ve operasyonel bölümler çalışmanın ilk kısımlarını, kümelenme yaklaşımına uygun bölümler ise son bölümlerini oluşturmaktadır.