Eraslan, H., Melih, B., Bakan, İ., 2009. Kümelenmeler ve İnovasyona Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:5 Sayı:1.

·      Chowdhury,D.N., Butel,L., Eraslan, İ.H., Bakan, İ, 2009. Knowledge Transfer (KT), Practices in Small and Medium Enterprises(SMEs) of Turkish Textile and Apparel Industry, Journal of Global Strategic Management, December.

·      Bakan, İ., Erşahan, B., Eyitmiş, M.A., Eraslan, İ.H., 2009. Hızlı Tüketim Malları (HTM) Perakendeciliği Sektöründe Perakendecilik Karmasına İlişkin Müşteri Algılamaları ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı:11,132-161

·      Bulu, M., Karataş A. ve Kaya, H. 2009. İstanbul'un İşlevsel Alanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.BF. Dergisi, C.X I, SI.

·        Eraslan,İ.H., İpçioğlu, İ., Haşit, G., Erşahan, B., 2008. Bilecik Bölgesi Mermer Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi: Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:10.

·      Bulu, M. ve Eraslan, I. H., 2008. Bolu İli Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), Yıl:5, Sayı:1.

·      Eraslan,İ.H., Kuyucu, H.A.D. ve Bakan, İ., 2008.Türk Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, Yıl:7 Sayı:13, s. 265-300.

·     Eraslan,İ.H., Kuyucu, H.A.D. ve Bakan, İ., 2008. Değer Zinciri (Value Chain) Yöntemi ile Türk Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C. X ,S.II).

·     Eraslan,İ.H., Bulu, M. ve Bakan, İ., 2008. Kümelenmeler ve İnovasyona Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:5 Sayı:3.

·     Bulu, M.,  Eraslan, I. H. ve Barca, M., 2007. Türk Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C. IX ,S.1).

·     Eraslan,İ.H., Karataş, A. ve Kaya, H., 2007. Türk Plastik Sektörünün Rekabetçilik Analizi, Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, Yıl:6 Sayı:11, s. 203-219.

·     Alkin, K., Bulu, M, ve Kaya, H., 2007. İllerarası Rekabet Endeksi: Türkiye'deki İllerin Rekabetçilik Seviyelerinin Göreceli Olarak Ölçülebilmesi için Bir Yaklaşım, Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, Yıl:5 Sayı:9, s. 49-66.

·     Bulu, M., Eraslan, I. H. ve Kaya, H.,2006. Türkiye Elektronik Sektörü Rekabetçilik Analizi, Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, Yıl:6 Sayı:11, s. 221-235.