DR. METİN GÜRLER

URAK BİLİMSEL DANIŞMA GRUBU KOORDİNATÖRÜ

Metin Gürler, lisans eğitimini 1994 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı, İktisat Politikası Bilim Dalında tamamladı. Doktora eğitimini aynı bölümde tamamlayan Metin Gürler, çalışma hayatında gerek profesyonel gerek girişimci olarak birçok üretim ve servis firmasında değişik seviyelerde bulunurken, aynı zamanda birçok rekabetçilik, strateji ve kümelenme projesinde danışman olarak görev almıştır. İngilizce bilen Metin Gürler, 1 çocuk babasıdır.

YRD.DOÇ.DR ASLI DENİZ KUYUCU

1995 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu, 1997 yılında Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü’nde AB Yükseklisansı yaptı. 2005’te Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü’nden AB Hukuku Doktorası aldı. 1998-2003 yıllarında AB Danışmanlık’ta AB Danışmanı, 2003-2004 döneminde AB konusunda danışmanlık hizmeti veren EPC Danışmanlık’ta kurucu ortak olarak görev aldı. 2002-2004 döneminde İnternet ve Hukuk Platformu’nda kurucu üye olarak “Kişisel Hak ve Verilerin Korunması” konusunda çalışmalarda bulundu. 2003-2004 döneminde Tüm İnternet Derneği AB Strateji Danışmanı görevini yürüttü. 2004 yılında part-time olarak Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar derslerini verdiği B.Ü. Uluslararası Ticaret Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi oldu. 2005 Ocak-Aralık döneminde Boğaziçi Üniversitesi tarafından AB-İşkur hibe programı kapsamında yürütülen “Topluma Girişimci Bireyler Kazandırılması Programı”nda İdari Koordinatör, “Amasya İlinin Yeni Pazarlara Açılması Programı”nda ise Akademik Koordinatör olarak yer aldı ve programlarda iletişim ve elektronik ticaret konularında ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde AB Hukuku, AB Entegrasyonu ve Avrupa Ekonomi Tarihi derslerini vermekte. Haziran 2005’dan bu yana AB konulu Forum Diplomatik Gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta. URAK, Beyoğlu Belediyesi AB Komisyonu, ve Beyoğlu Güzelleştirme Derneği üyesi. Aynı zamanda ressam olan Helvacıoğlu Floransa Bienali’ne Türkiye’den seçilen ilk yağlıboya sanatçısı. Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak 2004 yılında Bienale katıldı. İtalya, Japonya, ABD ve Romanya’da çeşitli sergilere katıldı. Türkiye’de dört kişisel sergi açtı. Aslı Deniz Helvacıoğlu AB sektörel politikaları, mevzuat uyumu ve AB menşeli hibe fonları ve finansman olanakları çerçevesinde Türk sektör ve firmaların rekabet gücüne yönelik AB odaklı strateji oluşturulması konusunda çalışmaktadır. Helvacıoğlu’nun AB konusunda çeşitli güncel yazıları ve akademik yayınları bulunmaktadır.

PROF.DR LÜTFİHAK ALPKAN

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümünde ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) Yönetim ve Organizasyon bölümünde, doktora eğitimini ise yine Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Stratejik Yönetim üzerine tamamladı. 1993 ile 2000 seneleri arasında GYTE’te araştırma görevlisi olarak çalışan Alpkan, 2000 ve 2004 yılları arasında aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon bölümünde Yardımcı Doçent olarak görevine devam etti. Prof.Dr. Alpkan 2004 senesinden bu yana Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon Doçenti ve İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı, 2005 senesinden bu yana Stratejik Planlamadan sorumlu Rektör Danışmanı, 2006 senesinden bu yana ise Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

PROF.DR. MELTEM ÖZTURAN

Prof. Dr. Meltem Özturan 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, Sayısal Yöntemler dalında 1987 yılında Yüksek Lisans ve 1989 yılında Doktora derecelerini de İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. 1977 – 1984 yılları arasında çeşitli sektörlerde sistem analist ve araştırmacı olarak görev yapan Meltem Özturan 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında 1996 yılında doçent, 2003 yılında ise profesör ünvanını almış olan Özturan, halen Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok akademik ve idari birimin kuruculuğunu yapmış ve birçok üst düzey idari görevler üstlenmiş olan Meltem Özturan halen Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. AB – İşkur Hibe Programı kapsamında proje yürütücülüğü de yapmış olanProf. Dr. Meltem Özturan’ın araştırma konuları arasında Bilişim Sistemleri Geliştirilmesi, İş Süreçleri Yönetimi, Sanal Mobil Ağ Operatörleri, Bilişim Sistemlerinde Kritik Başarı Faktörleri, E-Öğrenme, Yapay Sinir Ağları Uygulamaları ve Proje Yönetimi gibi konular bulunmaktadır. Özturan halen farklı kuruluşlar tarafından desteklenmekte olan dört ayrı araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti, Türkiye Bilişim Vakfı, Internet Teknolojileri Derneği, TBV Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu, TÜSİAD Ulusal İnovasyon Girişimi İnovasyon İçin İnsan Kaynağı ve Yetenekler Çalışma Grubu üyelikleri olan Prof. Özturan’ın birçok uluslararası ve ulusal yayınları bulunmaktadır.