İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem riskine karşı tedbir olarak yürütülen Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ortaya çıkması beklenen ekonomik dönüşüm sürecini öngörebilmek ve bu sürecin kontrollü olarak istenen yönde gerçekleştirilebilmesi için Zeytinburnu’nda bir proje yapılmıştır.

Kümelenme yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan analizler kapsamında, Zeytinburnu’nda ekonomik katma değer üreten ve rekabet potansiyeli taşıyan sektörler Deri, Tekstil ve Konfeksiyon ve Metal Eşya olarak belirlenmiş, sektörlerin kümelenme haritaları oluşturularak kümelenme analizleri tamamlanmıştır. Bu bağlamda, sektörlerin ekonomik katma değer yaratan lider oyuncuları saptanmıştır. Proje sonucunda dönüşüm ve gelişim senaryolarının oluşturulması ile Zeytinburnu’ndaki sosyo-ekonomik gelişim ve dönüşüme destek olunacak bir modelin ortaya konulması için senaryolar hazırlanmıştır.