tci 13URAK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Melih Bulu,  The Competitiveness Institute (TCI) tarafından düzenlenen “Competitiveness, Innovative Clusters and Prosperity” adlı konferansa URAK adına katılmak üzere 29 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Yeni Delhi'deydi. 40 ülkeden 220 katılıcının bulunduğu konferansta rekabetçilik, ekonomik kalkınma ve kümelenmelerin faydaları üzerine görüşler paylaşıldı. Doç.Dr. Bulu, Hindistan ziyaretinde ayrıca son yıllarda BRIC ülkeleri arasında öne çıkan Hindistan'ın rekabetçiliği ile ilgili akademik, özel sektör ve kamu temsilcileri ile bilgi alışverişinde bulundu. Yaptığı saha analizlerini URAK Yönetimi ile paylaştı.

bölgesel kalkınmaURAK, Bölgesel Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri ile DPT Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Yaman’ın ve DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın Nahit Bingöl'ün de katılımları ile 24-25 Haziran 2010 tarihlerinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın Ankara’daki merkezinde biraraya geldi.

URAK ekibinden Genel Koordinatörümüz Doç.Dr. Melih Bulu'nun ve  Projeler Koordinatörümüz Ayça Cangel'in katıldığı toplantıda, 2 gün boyunca URAK'ın 10 yılı aşkın sürede elde ettiği Rekabetçilik ve Kümelenme birikimi katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim programı dahilinde; bölgesel gelişme ve bölgelerin refahı, koordinasyon ve kümelenme konularında müzakere ve fikir alışverişleri gerçekleştirildi, bu başlıkların Türkiye özelinde uygulama yöntemleri tartışıldı.  Son oturumda her bir bölgenin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde bölgesel kalkınma ajanslarının bölgelerinin gelişmesinde üstleneceği görevler masaya yatırıldı.

dogu marmaraURAK Ekibi 11 Haziran 2010 tarihinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın davetlisi olarak Kocaeli’deydi. URAK Genel Koordinatörü Sayın Doç.Dr. Melih Bulu’nun Rekabet ve Kümelenme üzerine sunumunu gerçekleştirdiği toplantıda, gerek kalkınma ajansından gerekse çevre illerden çok sayıda uzman ve ilgili katıldı.

URAK'ın, İllerarası Reabetçilik Endeksi çalışması kapsamında yaptığı il gezilerinde Uşak’tan sonraki durağı Kayseri oldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Gürkan’ın, URAK ekibiyle birlikte ile yaptığı ziyaret kapsamında URAK, Kayseri Sanayi Odası (KSO) Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (GESİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Anadolu Genç İşadamları Derneği (AGİD) işbirliği ile 10 Haziran 2010 tarihinde Kayseri Sanayi Odası'nın evsahipliğinde “Kayseri Rekabetçiliğini Konuşuyor” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.