Türkiye’nin 81 ilinin rekabetçiliğini göreceli olarak ölçümleyen ve her sene düzenli olarak yayınlanan ilk ve tek endeksi URAK İllerarası Rekabetçilik Endeksi’nin 3. Dönem (2009-2010) sonuçları 20 Nisan 2011 Çarşamba günü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu bir basın toplantısıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu.  Yeni dönemde üç yeni değişkenin eklendiği çalışmada, 2009-2010 endeksi hesaplanırken, 2008-2009 ve 2007-2008 endeksleri de yeni değişkenler ışığında revize edildi. Bir önceki yıl olduğu gibi Deloitte Türkiye sponsorluğunda hazırlanan endeksin 2009-2010 sonuçları, hazırlanan raporda 2008-2009 ve 2007-2008 sonuçları ile birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

İndirmek için tıklayınız

gosb kümelenmeGebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)’nde başlattığımız “Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde Kümelenme Temelli İnovasyon Altyapısının Oluşturulması Projesi” kapsamında çalışmalarımız son hız devam ediyor. 15 Aralık 2010 Çarşamba günü proje programının değerlendirildiği toplantının ardından projenin açılış toplantısı 22 Aralık 2010 Çarşamba günü GOSB Yönetim Binası’nda gerçekleştirildi.

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın ve GOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Toprak’ın yanısıra bölgede faaliyet gösteren firmaları temsilen çok sayıda temsilcinin katıldığı toplantıda URAK Genel Koordinatörü Doç. Dr. Melih Bulu URAK’ı ve projenin hedeflerini anlatan kapsamlı bir sunuş gerçekleştirdi. Ekibimizden URAK Projeler Koordinatörü Ayça Cangel’in, Analiz Sentez Yönetim Geliştirme Merkezi Başkanı Tunç Çelik’in ve Hasan Nuri Kuş’un hazır bulunduğu toplantıda yapılacak olan çalışmanın detayları katılımcılarla paylaşıldı. Capital Dergisi’nin Aralık sayısında GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ile URAK tarafından gerçekleştirilecek olan proje hakkında röpörtaj yapıldı.

Röportaja Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

Washington DC’de 9-10 Aralık 2010 tarihlerinde düzenlenen Amerika Rekabetçilik Konseyi olan US Council on Competitiveness'ın yıllık toplantılarına ve Rekabetçilik Konseyleri Küresel Federasyonu (Global Federation of Council on Competitiveness-GFFC) toplantılarına federasyonun üyesi olan URAK adına Projeler Koordinatörümüz Ayça Cangel katıldı. Gelecek dönemde ulusların rekabet güçlerini artırmaya yönelik kriterlerin tartışıldığı toplantılarda, kurum ve kuruluşlar ülkelerinde rekabetçiliğin artırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

tci 13URAK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Melih Bulu,  The Competitiveness Institute (TCI) tarafından düzenlenen “Competitiveness, Innovative Clusters and Prosperity” adlı konferansa URAK adına katılmak üzere 29 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Yeni Delhi'deydi. 40 ülkeden 220 katılıcının bulunduğu konferansta rekabetçilik, ekonomik kalkınma ve kümelenmelerin faydaları üzerine görüşler paylaşıldı. Doç.Dr. Bulu, Hindistan ziyaretinde ayrıca son yıllarda BRIC ülkeleri arasında öne çıkan Hindistan'ın rekabetçiliği ile ilgili akademik, özel sektör ve kamu temsilcileri ile bilgi alışverişinde bulundu. Yaptığı saha analizlerini URAK Yönetimi ile paylaştı.