10 yılı aşkın bir süredir sektörel ve bölgesel saha çalışmalarını sürdüren kuruluşumuz, bilgi birikimini yayınları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. İlkini 2007 yılında Organik Tarım sektörü üzerine yayınladığımız sektörel kitap serimize, 2008 yılında Turizm sektörü ile son olarak da Enerji sektörü üzerine yayınladığımız kitabımızla devam etmekteyiz. 29 farklı üniversite, 14 değişik kurumdan 92 uzman ve akademisyenin katkılarıyla hazırlanan "Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ENERJİ SEKTÖRÜ: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar" adlı kitabımız Doç.Dr. İ.Hakkı Eraslan'ın editörülüğünde iki yılı aşkın bir sürede tamamalanmış olup, stratejik konumu itibariyle enerji sektöründe önemli bir oyuncu olan ülkemizde sektöre ilgi duyan her kesimden okuyucunun bilgisine sunulmaktadır.

9 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen 23. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında, Genel Koordinatörümüz Doç.Dr. Melih Bulu tarafından URAK İllerarası Rekabetçilik Endeksi 2009-2010 raporunun İzmir özelinde değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, URAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Socar Turcas CEO'su Kenan Yavuz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar  ve  İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ergüder Can'ın katıldığı toplantıda Doç.Dr. Bulu, İzmir'in rekabetçiliğini değerlendirerek İzmir'in Ankara ve Bursa ile birlikte İstanbul'dan sonra 2. bir lig oluşturduğunu ifade etti. İzmir'in rekabetçilik için ortak bir strateji geliştrmesi gerektiğine dikkat çeken Doç.Dr. Melih Bulu, bu stratejinin oluşturulmasında İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun doğru merci olduğunu belirtti.

global innovation17 Mayıs 2011 tarihinde Seul’de gerçekleştirilen Global Innovation Forum 2011’e URAK’ı temsilen Projeler Koordinatörümüz Ayça Cangel katıldı. IPS (Korea Institute for Industrial Policy Studies) tarafından hazırlanan Ulusal Rekabetçilik Raporu 2011-2012’nin sunulduğu forum kapsamında küresel liderler ve uygulayıcılar tarafından ulusal, kentsel ve endüstriyel rekabetçiliğin tartışıldığı ve ortak inovasyon çalışmalarının anlatıldığı sunumlar gerçekleştirildi.

gosb projesinde 2. aşamaya geçildiURAK olarak çalışmalarına devam ettiğimiz “Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde Kümelenme Temelli İnovasyon Altyapısının Oluşturulması Projesi” kapsamında ilk aşama olan "Kümelenme Temelli Rekabetçilik Analizi" tamamlanarak 2. aşamaya geçildi. 27 Nisan 2011 tarihinde GOSB Yönetim Binası’nda ilk arama toplantısı gerçekleştirildi. GOSB, GOSB Teknopark, ilgili üniversite ve kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı toplantıda projenin ilerleyen aşamalarında hayata geçirilmek üzere projeler tanımlandı.