Sanayi Envanteri Projesi, her sektördeki kobilerin sağlıklı bir şekilde bir araya getirilmesi ve Türk sanayisinin analiz edilebilmesi amacıyla başlatılmıştır.

URAK, projede kullanılan kümelenme yaklaşımı konusunda danışmanlık servisi sağlamış, analiz için gerekli olan metodoloji URAK tarafından tanımlamıştır. Kobilere uygulanması için hazırlanan anketler, projenin birincil araştırma fazında Türkiye genelindeki 42.000 kobiye uygulanmıştır. Sonuçların analiz edilmesiyle birlikte Türkiye çapında kobi kümelenmeleri ortaya çıkmıştır.