Urak Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Daimi Temsilciliği’ne atanmıştır.