URAK Bilimsel Danışma Grubu Koordinatörü Dr. Metin Gürler IGI Global tarafından basılan ve editörlüğünü  Hasan Dinçer ve Serhat Yüksel’in yaptığı “Finansal Pazarlamada Karar Verme Teknikleri Araştırma El Kitabı (The Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing)” nda 206-226 sayfalar arasında  yer alan ve başlığı “OECD Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki (The Relationship Between Foreign Direct Investment and Financial Development in OECD Countries)” olan 10. bölümü Dr. Funda Kara ile birlikte yazmıştır.


Dr. Gürler, yazdıkları kitap bölümünde OECD tarafından yayınlanan OECD-FRRI (OECD Yasal Düzenlemelerden Kaynaklanan Doğrudan Yabancı Yatırım Kısıtlayıcılık Endeksi) ile IMF tarafından yayınlanan IMF-FDI (IMF Finansal Gelişmişlik Endeksi) arasındaki ilişkiyi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 36 OECD ülkesi için incelediklerini belirtmiştir.

Kitabın İngilizce Özeti:

This chapter investigates the relationship between the OECD-FRRI issued by OECD and IMF-FDI issued
by IMF for 36 OECD member countries. Cross-section data (CSD) analysis and panel data (PD) analysis
consisting of random and fixed effects estimations were used in the study to investigate the relationship
between Foreign Direct Investment (FDI) and Financial Development for OECD countries for the years
1997, 2003, and 2006 and the 7-year period of 2010-2016. Granger Causality Test (GCT) is also applied to test the direction of causality between two indicators. According to the Random Effects Model
(RAM) and Fixed Effects Model (FEM) with PD analysis in the study OECD-FRRI is found as one of the
determinants of IMF-FDI and IMF-FDI is found as one of the determinants of OECD-FRRI in OECD
member countries. For CSD analysis, there is no significant proof to say OECD-FRRI is one of the main
determinants of IMF-FDI and IMF-FDI is one of the determinants of OECD-FRRI in OECD member
countries. For CSD, OECD-FRRI does not cause IMF-FDI whereas IMF-FDI causes OECD-FRRI.

Kitaptaki bölümün linki:
https://www.igi-global.com/gateway/chapter/241699