Türkiye’nin 81 ilinin rekabetçiliğini göreceli olarak ölçümleyen ve her sene düzenli olarak yayınlanan ilk ve tek endeksi URAK İllerarası Rekabetçilik Endeksi’nin 3. Dönem (2009-2010) sonuçları 20 Nisan 2011 Çarşamba günü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu bir basın toplantısıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu.  Yeni dönemde üç yeni değişkenin eklendiği çalışmada, 2009-2010 endeksi hesaplanırken, 2008-2009 ve 2007-2008 endeksleri de yeni değişkenler ışığında revize edildi. Bir önceki yıl olduğu gibi Deloitte Türkiye sponsorluğunda hazırlanan endeksin 2009-2010 sonuçları, hazırlanan raporda 2008-2009 ve 2007-2008 sonuçları ile birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.