İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih BULU, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı URAK tarafından düzenlenen basın toplantısında; İllerarası Rekabetçilik Endeksi'nin son 5 yıllık dönemini kapsayan sonuçlarını değerlendirdi.

81 ilin toplam ekonomik performansının, Türkiye'nin makroekonomik performansını oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Melih BULU, “Türkiye’de İstanbul ve diğer iller var, yani ekonomik üretim anlamında baktığınız zaman İstanbul’un Türkiye’deki illerden ayrıldığını görüyorsunuz. Türkiye’de on il gerçeği var. Bu 10 il Türkiye’deki üretimin yüzde 80’inden fazlasını yapıyor. Geriye kalan 71 il yüzde 20’ye kadar varlık gösterebiliyor. İl büyüklüklerinin birbirleri ile karşılaştırılmasında da ciddi sorunlar tespit ettik. En büyük nüfusa sahip İstanbul, en az nüfusa sahip Bayburt’un yaklaşık 180 katı. Bu da merkezi planlama açısından kamu yöneticileri için ciddi bir problem oluşturuyor. Merkezi Karar vericilerin Türkiye'nin şehirleri arasında oluşmuş bu aşırı farklılaşma için çözümler üretmeleri gereklidir. Bu kadar farklı ölçekteki illeri aynı yönetim modeli ile yönetebilmek farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Yerel seçimler ile yönetime gelen yeni belediye başkanlarının endeksimizi analiz ederek yönettikleri ilin bulunduğu durumu görmelerini sağlamayı da hedeflediğimiz bu çalışmanın yeni seçilen belediye başkanlarına büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz” sözleriyle çalışmanın sonuçlarını doğru kullanmanın önemine dikkat çekti.

Yerel seçimden çıkan Türkiye’deki tüm şehirleri tek tek sosyo-ekonomi, ticari, eğitim, altyapı gibi bir çok başlıkta inceleyen ve yıllar içindeki değişimi kıyaslayan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Melih BULU, “Endeks çalışmamızın; son beş seneyi kapsaması sebebiyle illerimizin performansının yıllar içerisinde nasıl bir değişim gösterdiğini, illerin toplumsal ve ekonomik cazibesini, hatta idari birimlerin karnesini de ortaya koyuyoruz. Bu açıdan gerek ulusal gerekse yerel düzeyde hedeflerin belirlenmesi, ilgili stratejilerin oluşturulması açısından karar vericilere ve araştırmacılara önemli bir yol gösterici olacağına inanıyoruz ” ifadelerini kulllandı.

 

Genel endeks sonuçlarına göre, listenin zirvesi son 5 yılda değişmedi. İstanbul Türkiye’nin en rekabetçi ili olurken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Konya izledi. Beş dönem boyunca çekim gücünü artırarak rekabetçiliğini güçlendiren illerden Yalova, listenin 9’uncu sırasında yer aldı. En üretken iller arasında yer alan Sakarya ise Türkiye’nin en rekabetçi 10’uncu ili oldu.